T10 ic12

60.000₫

xem địa chỉ mua cuối trang web

Giá 60k 1 bóng, 6 chip led Osram

Chân bóng cứng cáp, không bị lỏng khi xe di chuyển