T10 đổi 16 màu - hết

110.000₫

.

Giá 110k 1 bộ như hình

Chế độ sáng liên tục hoặc chớp

Nhiều chế độ tự chuyển màu

Độ sáng tốt, bền cao