T10 cầu 1 nhân CREE ( hết )

80.000₫

Ánh sáng trắng Có lúp gom ánh sáng về phía trước

Ánh sáng trắng

Có lúp gom ánh sáng về phía trước