Relay 5 chân Nail

35.000₫

Giá 30k 1 cái có luôn đầu cos đồng  - 2 chân trắng: 1 chân vào mát, 1 chân vào công tắc on off hoặc passing rồi vào -> +12v - 3 chân đồng 1 chân vào + 12v, 1 chân vào + trợ sáng Khi nhấn công tắc sẽ kích relay đóng làm thông các chân đồng...

Giá 30k 1 cái có luôn đầu cos đồng 

- 2 chân trắng: 1 chân vào mát, 1 chân vào công tắc on off hoặc passing rồi vào -> +12v

- 3 chân đồng 1 chân vào + 12v, 1 chân vào + trợ sáng

Khi nhấn công tắc sẽ kích relay đóng làm thông các chân đồng với nhau