Pat nhôm

40.000₫

Xem liên hệ ở cuối trang

Giá 40k 1 cái, mua kèm trợ sáng giá 30k ( một số trợ sáng được tặng kèm )

1 đầu lỗ 10ly, 1 đầu lỗ 6 ly có ren bắt ốc, lỗ giữ 6 ly