Stop chớp kiểu F1 ( bỏ mẫu )

60.000₫

.

Bình thường sáng như bóng zin, khi bóp phanh sẽ chớp cảnh báo phía sau

Có màu đỏ, trắng, xanh dương