Led lái + stop CREE - hết

150.000₫

Bình thường sáng 3w, bóp phanh sáng 6W

Bình thường sáng 3w, bóp phanh sáng 6W