T10 cầu 9 tim ( vàng )

50.000₫

50k 2 bóng Chân T10, ánh sáng vàng xi nhan Độ sáng của bóng này chỉ tương đương bóng zin 3w, khá yếu mặc dù có lúp cầu vì nhân led loại thường. Ae lưu ý vì nhiều khách mua rồi bỏ phải mua loại khác mạnh hơn. Xi nhan nên dùng loại sáng...

50k 2 bóng

Chân T10, ánh sáng vàng xi nhan

Độ sáng của bóng này chỉ tương đương bóng zin 3w, khá yếu mặc dù có lúp cầu vì nhân led loại thường. Ae lưu ý vì nhiều khách mua rồi bỏ phải mua loại khác mạnh hơn. Xi nhan nên dùng loại sáng 1 chút để đám bảo an toàn khi sang đường.

Vui lòng xem liên hệ ở cuối trang