T10 ic1 sáng màu vàng

50.000₫

- 100k 2 bóng - Chân cứng cáp, tích hợp chip IC ổn áp gắn chiều nào cũng sáng - Xem liên hệ mua hàng ở cuối trang  

- 100k 2 bóng

- Chân cứng cáp, tích hợp chip IC ổn áp gắn chiều nào cũng sáng

- Xem liên hệ mua hàng ở cuối trang