T10 1 tim kiểu Osram

80.000₫

- 1 nhân led + lúp cầu thiên về độ gom ra phía trước. Sáng trắng - Kiểu dáng giống bóng osram , độ sáng tương đương mà giá = 1/3 80k 2 bóng

- 1 nhân led + lúp cầu thiên về độ gom ra phía trước. Sáng trắng

- Kiểu dáng giống bóng osram , độ sáng tương đương mà giá = 1/3

80k 2 bóng