Lái + stop 2 màu

100.000₫

Xem chi tiết bên dưới

Giá 100k 1 bóng

Bình thường sáng trắng, khi bóp phanh sẽ chuyển sang màu vàng