Đầu cos tròn

5.000₫

Kẹp dây tiết diện 0.75 trở lên

Kẹp dây tiết diện 0.75 trở lên