Stop 6 nhân Philips ( hết )

200.000₫

- Vui lòng xem liên hệ mua hàng ở cuối trang

Bình thường sáng 50% công suất, bóp phanh sáng 100%

Công suất 5/10W