Công tắc on off nhựa ( hết )

20.000₫

- Vui lòng xem liên hệ mua hàng ở cuối trang

Có sin cao su kháng nước

Nhấp nhẹ làm passing, nhấn mạnh onoff

Chịu tải 2A