Công tắc đôi CNC không led

200.000₫

- Dây 1 ( Dây đỏ + đen ) : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng - Dây 2 ( Dây đỏ + đen + trắng ) : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng, trắng bỏ ( nếu câu làm haza chớp 4 bóng xi nhan thì dây đỏ câu...

- Dây 1 ( Dây đỏ + đen ) : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng

- Dây 2 ( Dây đỏ + đen + trắng ) : đỏ nối 12v+ , đen  nối dây + của trợ sáng, trắng bỏ ( nếu câu làm haza chớp 4 bóng xi nhan thì dây đỏ câu dây vào công tắc xi nhan, dây đen và trắng câu vào 2 dây ra cùa công tắc xi nhan )