Công tắc CNC Spirit Beast

180.000₫

Xem chi tiết bên dưới

L1 giá 200k

L2 280k ( hết )

L3 320k ( hết )

L4 180k, lấy pat chân gương 220k

 

Hình mẫu L1 200k 2 nút gạt có chức năng on/off, trong đó có 1 nút có thêm chức năng haza chớp 4 xi nhan

 

Hình mẫu L2  280k 2 nút gạt có chức năng on/off, trong đó có 1 nút có thêm chức năng haza chớp 4 xi nhan. Mẫu này có thêm led báo cần gạt nào đang hoạt động hoặc câu vào xi nhan, trợ sáng để báo

 

Hình mẫu L3 320k 2 nút bấm led có chức năng on/off, có thể độ lại 1 nút thàng nút passing

 

Hình mẫu L4 180k 2 nút gạt có chức năng on/off, trong đó có 1 nút có thêm chức năng haza chớp 4 xi nhan.

-Mẫu này có thể thay thế gắn trực tiếp nắp bình dầu phanh

-Hoặc có thể mua thêm pat giá 50k để gắn vào chân gương