Công tắc cần gạt máy bay

70.000₫

có led báo trên cần gạt. Chịu tải rất cao

có led báo trên cần gạt. Chịu tải rất cao