Chớp led chỉnh tốc độ chớp

40.000₫

.

- Chớp zin theo xe chỉ chớp khi công suất đạt 20w, khi thay led thì công suất chỉ khoảng 1-5w nên cần thay chớp điên tử mới chớp được

- Chớp loại rẻ 20k thường chớp rất chậm khó xin đường, chớp 40k này cho phép chỉnh tốc độ chớp như ý thích