Bồn cầu xám viền vàng

4.500.000₫ - 2.290.000₫

Bồn cầu 1 khối xám viền vàng

Bồn cầu 1 khối xám viền vàng