Báo vôn bình mini

60.000₫

Mẫu này chưa chống nước, thường dán trong mặt đồng hồ vì kích thước mỏng

Mẫu này chưa chống nước, thường dán trong mặt đồng hồ vì kích thước mỏng