Bảo hành

Sản phẩm có bảo hành sẽ được dán tem bảo hành

Tem phải còn nguyên vẹn

Sản phẩm có ghi 1 đổi 1 sẽ được đổi mới

( đang cập nhật )